BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała nr XII / 62 / 2003w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej Rady Miejskiej


Uchwała Nr XII / 62 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 7 października 2003r.


w sprawie : wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej Rady Miejskiej

Na podstawie § 28 pkt 5 Statutu Miasta i Gminy Łomianki (Uchwała nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 2002r. )Rada Miejska w Łomiankach
uchwala, co następuje:

§ 1.

W wyniku wyboru powierza funkcję Przewodniczącego Komisji Społecznej p. Bogumiłowi Andrzejowi Sikorskiemu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łomiankach.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej Rady Miejskiej

Szanowni Państwo Radni,
W związku ze śmiercią i wygaśnięciem mandatu radnego p. Arkadiusza Zneykusa, pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Łomiankach, zaistniała konieczność podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego tejże Komisji. Podstawę prawną stanowi § 28 pkt 5 Statutu Miasta i Gminy Łomianki (Uchwała nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 2002r).

Metadane

Data publikacji : 03.11.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry