BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała nr XII / 63 / 2003w sprawie : upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki do samodzielnego zaciągania zobowiązania finansowego w związku z realizacją dowożeniauczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i integracyjnych w roku szkolnym 2003/2004.


Uchwała Nr XII /63/2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 7 października 2003r.


w sprawie: upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki do samodzielnego zaciągania zobowiązania finansowego w związku z realizacją dowożeniauczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i integracyjnych w roku szkolnym 2003/2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)Rada Miejska w Łomiankach
uchwala,co następuje:

§ 1.
  1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy w kwocie 35.000,- zł i podpisania umowy na realizację ustawowego zadania gminy, tj. dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i integracyjnych w Warszawie w roku szkolnym 2003/2004.
  2. Źródłem spłaty zobowiązania będą dochody własne gminy.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łomianki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data publikacji : 03.11.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry