BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2005/679,Uchwala-nr-XXXIII2172005-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-porozumienia-pomi.html
19.07.2024, 04:27

Uchwała nr XXXIII217/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Łomianki a Miastem Stołecznym Warszawa - Zarządem Dróg Miejskich

uchwała 217/05 (pdf)   

Metadane

Data publikacji : 22.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony