BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr LV /413/2010 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Centrum” z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki

Uchwała Nr LV /413/2010

Metadane

Data publikacji : 17.11.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Skalska
Osoba udostępniająca informację:
Marek Zielski

Opcje strony

do góry