BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2010/1183,Uchwala-Nr-LV-4132010-w-sprawie-stwierdzenia-zgodnosci-projektu-miejscowego-plan.html
2023-11-28, 12:05

Uchwała Nr LV /413/2010 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Centrum” z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki

Uchwała Nr LV /413/2010

Metadane

Data publikacji : 17.11.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Skalska
Osoba udostępniająca informację:
Marek Zielski

Opcje strony