BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2011/1272,Uchwala-Nr-XIV782011-w-sprawie-zmiany-Wieloletniej-Prognozy-Finansowej-Gminy-Lom.html
2022-10-02, 15:12

Opcje strony