BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr XXI/ 124/ 2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego do tekstu jednolitego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr XXI/ 124/ 2012

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/ 124/ 2012 - Rysunek zmiany planu

Uchwała XXXII/229/08 

UWAGA - ważna informacja dotycząca wygaśnięcia ustaleń planu miejscowego w zakresie zapisów dot. tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń i obiektów małej architektury.

Metadane

Data publikacji : 07.03.2012
Data modyfikacji : 09.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grzybowska
Osoba udostępniająca informację:
Jan Grądzki
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry