BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2018/2729,Uchwala-Nr-IV-24-2018-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-27-grudnia-2018-roku-w-.html
19.07.2024, 05:54

Uchwała Nr IV/ 24/ 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr IV/ 24/ 2018[obrazek]

Metadane

Data publikacji : 03.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Bieniek
Osoba udostępniająca informację:
Adam Salwowski

Opcje strony