BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2019/2874,Uchwala-Nr-XVIII1512019-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-28-listopada-2019-rok.html
23.04.2024, 12:31

Uchwała Nr XVIII/151/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Kiełpińskie”

Uchwała Nr XVIII/151/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zaopiniowania  projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody  „Jezioro Kiełpińskie[obrazek]

Metadane

Data publikacji : 05.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kowalska
Osoba udostępniająca informację:
Adam Salwowski

Opcje strony