BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[obrazek]

Metadane

Data publikacji : 05.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kowalska
Osoba udostępniająca informację:
Adam Salwowski

Opcje strony

do góry