BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr XIX/158/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Łomianki

Uchwała Nr XIX/158/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Łomianki

Metadane

Data publikacji : 23.12.2019
Data modyfikacji : 07.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Janusz Salwowski
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kowalska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry