BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2019/9853,Uchwala-Nr-XIX1602019-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-19-grudnia-2019-roku-w-.html
2023-02-08, 12:32

Uchwała Nr XIX/160/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres 3 lat

Uchwała Nr XIX/160/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres 3 lat

Metadane

Data publikacji : 23.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Janusz Salwowski
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kowalska

Opcje strony