BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2020/10671,Uchwala-Nr-XXXII2862020-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-17-grudnia-2020-roku-.html
15.07.2024, 19:01

Uchwała Nr XXXII/286/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XXXII/286/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

wyniki głosowania

Metadane

Data wytworzenia : 17.12.2020
Data publikacji : 23.12.2020
Data modyfikacji : 24.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kowalska
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Kowalska

Opcje strony