BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr XXXII/287/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II

Uchwała Nr XXXII/287/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II

wyniki głosowania

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Rozstrzygnięcie nadzorcze

UWAGA - ważna informacja dotycząca wygaśnięcia ustaleń planu miejscowego w zakresie zapisów dot. tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń i obiektów małej architektury.

Metadane

Data wytworzenia : 18.12.2020
Data publikacji : 23.12.2020
Data modyfikacji : 09.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kowalska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry