BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2021/11490,Uchwala-Nr-XLVII3962021-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-25-listopada-2021-rok.html
2023-02-03, 23:47

Uchwała Nr XLVII/396/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Południe”

Metadane

Data wytworzenia : 25.11.2021
Data publikacji : 02.12.2021
Data modyfikacji : 08.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wiceprzewodniczący Krzysztof Wawer
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kowalska
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Kowalska

Opcje strony