BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2021/11561,Uchwala-Nr-L4102021-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-21-grudnia-2021-roku-w-sp.html
19.07.2024, 03:52

Uchwała Nr L/410/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łomianki na lata 2022- 2026

Metadane

Data wytworzenia : 21.12.2021
Data publikacji : 27.12.2021
Data modyfikacji : 27.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kowalska
Osoba modyfikująca informację:
Agata Milanowska

Opcje strony