BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2021/11562,Uchwala-Nr-L4112021-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-21-grudnia-2021-roku-w-sp.html
2023-12-10, 23:40

Uchwała Nr L/411/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Metadane

Data wytworzenia : 21.12.2021
Data publikacji : 27.12.2021
Data modyfikacji : 27.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kowalska
Osoba modyfikująca informację:
Agata Milanowska

Opcje strony