BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/11721,Uchwala-Nr-LIII4292021-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-24-lutego-2022-roku-w-.html
2023-02-08, 11:37

Uchwała Nr LIII/429/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Rolniczej w Dziekanowie Bajkowym

Metadane

Data wytworzenia : 24.02.2022
Data publikacji : 01.03.2022
Data modyfikacji : 01.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kowalska
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Kowalska

Opcje strony