BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uchwała Nr LXXXIV/593/2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne – etap I

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego do tekstu jednolitego

UCHWAŁA NR XXXIII/378/2017

 

 

UWAGA - ważna informacja dotycząca wygaśnięcia ustaleń planu miejscowego w zakresie zapisów dot. tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń i obiektów małej architektury.

Metadane

Data wytworzenia : 28.09.2023
Data publikacji : 04.10.2023
Data modyfikacji : 09.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kowalska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry