BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmistrza/2012/4065,Zarzadzenie-Nr-RAG0050692012-z-dnia-29-czerwca-2012-roku-w-sprawie-zmian-planu-f.html
2024-02-21, 02:43

Zarządzenie Nr RAG.0050.69.2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami na rok 2012

Zarządzenie Nr RAG.0050.69.2012

Metadane

Data publikacji : 05.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grzybowska
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Dąbrowski

Opcje strony