BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmistrza/2020/10126,Zarzadzenie-nr-WAO0050532020-Burmistrza-Lomianek-z-dnia-12-marca-2020-r-w-sprawi.html
2020-08-07, 20:13

Zarządzenie nr WAO.0050.53.2020 Burmistrza Łomianek z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki przestrzennej.

Metadane

Data wytworzenia : 12.03.2020
Data publikacji : 16.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Artur Osiak

Opcje strony