BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Zarządzenie Nr WAO.0050.66.2020 Burmistrza Łomianek z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki

do zawierania umów użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Metadane

Data wytworzenia : 27.03.2020
Data publikacji : 27.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry