BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmistrza/2020/10198,Zarzadzenie-Nr-WAO0050812020-Burmistrza-Lomianek-z-dnia-20-maja-2020-roku-w-spra.html
2020-08-07, 20:29

Zarządzenie Nr WAO.0050.81.2020 Burmistrza Łomianek z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr WAO.0050.25.2020 Burmistrza Łomianek z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do oddziału sportowego oraz oddziału klasy VII dwujęzycznej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2020/2021

Metadane

Data publikacji : 20.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony