BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Zarządzenie nr WAO.0050.1.2020 Burmistrza Łomianek z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru, w tym sposobu dokumentowania podejmowanych kontaktów.

Metadane

Data publikacji : 08.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Artur Osiak

Opcje strony

do góry