BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmistrza/2020/9927,Zarzadzenie-Nr-WAO005072020-Burmistrza-Lomianek-z-dnia-15-stycznia-2020-r-w-spra.html
2020-08-07, 20:16

Zarządzenie Nr WAO.0050.7.2020 Burmistrza Łomianek z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku i umowy na zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania ...

Metadane

Data publikacji : 15.01.2020
Data modyfikacji : 16.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska - Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony