BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmistrza/2021/10703,Zarzadzenie-Nr-WAO005022021-Burmistrza-Lomianek-z-dnia-4-stycznia-2021-roku-w-sp.html
16.07.2024, 01:17

Zarządzenie Nr WAO.0050.2.2021 Burmistrza Łomianek z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000,00 złotych bez podatku od towarów i usług.

Metadane

Data wytworzenia : 04.01.2021
Data publikacji : 04.01.2021
Data modyfikacji : 22.01.2021
Obowiązuje od : 04.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony