BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmistrza/2021/10802,Zarzadzenie-Nr-WAO0050352021-Burmistrza-Lomianek-z-dnia-5-lutego-2021-roku-w-spr.html
23.04.2024, 14:03

Zarządzenie Nr WAO.0050.35.2021 Burmistrza Łomianek z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. opracowania raportu o stanie Gminy Łomianki

Metadane

Data wytworzenia : 05.02.2021
Data publikacji : 05.02.2021
Obowiązuje od : 05.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Artur Osiak

Opcje strony