BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmistrza/2022/11618,Zarzadzenie-Nr-WAO0050172022-Burmistrza-Lomianek-z-dnia-19-stycznia-2022-roku-w-.html
2022-11-27, 10:32

Zarządzenie Nr WAO.0050.17.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do Rady Młodzieżowej w Łomiankach w kadencji 2021-2023

Metadane

Data publikacji : 19.01.2022
Obowiązuje od : 19.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony