BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmistrza/2022/12036,Zarzadzenie-Nr-WAO00501692022-Burmistrza-Lomianek-z-dnia-17-czerwca-2022-r-w-spr.html
2022-10-01, 00:41

Zarządzenie Nr WAO.0050.169.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach przy ul. Staszica 2

Metadane

Data publikacji : 17.06.2022
Obowiązuje od : 17.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony