BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmistrza/2022/12183,Zarzadzenie-nr-WAO00502162022-Burmistrza-Lomianek-z-dnia-18-sierpnia-2022-r-w-sp.html
2023-03-29, 21:17

Zarządzenie nr WAO.0050.216.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metadane

Data publikacji : 19.08.2022
Obowiązuje od : 18.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Gawin
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Markowska

Opcje strony