BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmistrza/2022/12238,Zarzadzenie-nr-WAO00502362022-Burmistrza-Lomianek-z-dnia-5-wrzesnia-2022-r-w-spr.html
2023-09-25, 04:38

Zarządzenie nr WAO.0050.236.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 5 września 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Referacie Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej.

Metadane

Data publikacji : 06.09.2022
Obowiązuje od : 06.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Artur Osiak

Opcje strony