BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmistrza/2022/12291,Zarzadzenie-nr-WAO00502582022-Burmistrza-Lomianek-z-dnia-30-wrzesnia-2022-r-w-sp.html
2023-05-31, 05:38

Zarządzenie nr WAO.0050.258.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

Metadane

Data publikacji : 30.09.2022
Obowiązuje od : 30.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony