BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmistrza/2022/12445,Zarzadzenie-nr-WAO00503142022-Burmistrza-Lomianek-z-dnia-30-listopada-2022-r-w-s.html
2023-09-25, 05:20

Zarządzenie nr WAO.0050.314.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Informatyki.

Metadane

Data publikacji : 01.12.2022
Obowiązuje od : 01.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Artur Osiak

Opcje strony