BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmistrza/2022/12460,Zarzadzenie-nr-WAO00503202022-Burmistrza-Lomianek-z-dnia-8-grudnia-2022-r-w-spra.html
21.07.2024, 13:22

Zarządzenie nr WAO.0050.320.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metadane

Data publikacji : 08.12.2022
Obowiązuje od : 08.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony