BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmistrza/2022/12494,Zarzadzenie-nr-WAO00503362022-Burmistrza-Lomianek-z-dnia-22-grudnia-2022-r-w-spr.html
2023-09-25, 05:59

Zarządzenie nr WAO.0050.336.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Metadane

Data publikacji : 23.12.2022
Obowiązuje od : 22.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony