BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmistrza/2022/12495,Zarzadzenie-nr-WAO00503372022-Burmistrza-Lomianek-z-dnia-23-grudnia-2022-r-w-spr.html
21.07.2024, 11:20

Zarządzenie nr WAO.0050.337.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku głównego specjalisty w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Metadane

Data publikacji : 23.12.2022
Obowiązuje od : 23.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony