BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmistrza/2023/12589,Zarzadzenie-Nr-WAO0050262023-Burmistrza-Lomianek-z-dnia-31-stycznia-2023-r-w-spr.html
20.05.2024, 02:14

Zarządzenie Nr WAO.0050.26.2023 Burmistrza Łomianek z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki

Metadane

Data publikacji : 31.01.2023
Obowiązuje od : 31.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska - Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Markowska

Opcje strony