BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/rada-miejska/2,V-Kadencja-2006-2010.html
15.06.2024, 05:36

V Kadencja (2006-2010)

Skład Rady Miejskiej w Łomiankach
V kadencji (2006-2010) (stan na 2006r.)

Piotr Iwaszko,57 lat - radny w kadencji 2002-2006, wiceprzewodniczący Komisji Technicznej, członek Komisji Społecznej oraz Klubu Radnych Niezależnych. W Łomiankach mieszka od 28 lat, jest inżynierem transportu. Od 10 lat pracuje w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. w wydziale transportu, jest członkiem Regionalnego Stowarzyszenia Promocji Łomianek, Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości. (KWWPotrzeba Zmian),
e-mail:piotr.iwaszko@lomianki.pl

Bogdan Ryszard Kłódkiewicz,
lat 48 - inżynier, absolwent Politechniki Warszawskiej, członek Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej. Od wielu lat zasiada w Radzie Sołeckiej Kiełpin, współzałożyciel Stowarzyszenia "Eko-Kiełpin",działającego na rzecz mieszkańców Kiełpina. Obecnie prowadzi własnądziałalność gospodarczą. (KWW GŁOS KIEŁPINA I KĘPY)
e-mail:bogdan.klodkiewicz@lomianki.pl

Tadeusz Krystecki,
69 lat - W Łomiankach mieszka od 1982 roku. Ukończył Technikum Samochodowe i przez 25 lat prowadził zakład mechaniki pojazdowej. Jes tczłonkiem Stowarzyszenia Promocji Łomianek, wiceprzewodniczącym osiedla Łomianki Górne, redaktorem gazety "Nasze Łomianki". W latach 1998-2002 był radnym Rady Miejskiej. Od 1982 roku czynnie bierze udział we wszystkich inicjatywach społecznych. (KWW Potrzeba Zmian)
e-mail:tadeusz.krystecki@lomianki.pl

Katarzyna Maria Kućkowska,
43 lata - Od urodzenia mieszka w Łomiankach, wykształcenie średnie. (KWW KATARZYNY K.)
e-mail:katarzyna.kuckowska@lomianki.pl

Marian Leszczyński,
53 lata - Od urodzenia mieszka w Łomiankach, jest technikiem mechanikiem. (KWW Potrzeba Zmian)
e-mail:marian.leszczynski@lomianki.pl

Sylwia Maksim-Wójcicka,
33 lata - W Dąbrowie Leśnej mieszka od 2002 roku. Jest magistrem polityki społecznej, ukończyła Uniwersytet Warszawski oraz studia podyplomowe z zarządzania projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Od 2000 roku pracuje w Fundacji im. Stefana Batorego na stanowisku kierownika projektów. Jest członkiem kilku komisji eksperckich opiniujących projekty finansowane z funduszy europejskich (m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Phare oraz Inicjatywy Wspólnotowej Equal). (KWWPotrzeba Zmian)
e-mail:sylwiawojcicka@wp.pl

Bogusław Orzechowski,
51 lat - W Łomiankach mieszka od 1962 roku. Od 1991 roku prowadzi warsztat wulkanizacyjny. Jest skarbnikiem Rady Osiedla Łomianki Centralne. (KWW Potrzeba Zmian)
e-mail:bogusław.orzechowski@lomianki.pl

Marian Wacław Porowski,
65 lat - wykształcenie średnie techniczne, mieszkaniec Dąbrowy Leśnej.Prowadzi razem z synem rodzinną firmę handlową. Przez kilkanaście lat pracował w Radzie Osiedla, był również przewodniczącym Komitetu Gazyfikacyjnego w Dąbrowie. (KWW Łomianki Razem)
e-mail:marian.porowsk@lomianki.pl

Piotr Rusiecki,
32 lata - W Łomiankach mieszka od urodzenia. Ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego. Od 2001 roku jest kierownikiem marketinguw firmie BaRGo. Wcześniej, w latach 1999-2001 pracował w amerykańskiej korporacji na stanowisku kierowniczym, odpowiadając za marketing w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zna język angielski, niemiecki i rosyjski. Jest współtwórcą, aktywnym członkiem i wieloletnim zawodnikiem Klubu Sportowego Łomianki oraz członkiem Rady Osiedla Łomianki Chopina. (KWW Potrzeba Zmian)
e-mail:piotr.rusiecki@lomianki.plTomasz

Paweł Rusinek,
37 lat - W Łomiankach mieszka od urodzenia, początkowo na Osiedlu Baczyńskiego, a obecnie Osiedlu Równoległa. Ukończył Technikum Samochodowe. Od 1996 roku pracuje w firmie Remondis na stanowisku dyspozytora, zajmuje się logistyką wewnątrz zakładową, doradztwem i obsługą w zakresie wywozu odpadów. Jest członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Łomianki-Równoległa oraz członkiem Rady Osiedla. (KWW Potrzeba Zmian)
e-mail:tomasz.rusinek@lomianki.pl

Adam Janusz Salwowski,
31 lat - W Łomiankach mieszka od urodzenia. Ukończył Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego oraz studia podyplomowe z Zarządzania Nieruchomościami na Politechnice Warszawskiej. Od 1995 roku pracuje w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie. Zna język angielski i rosyjski. Od wielu lat działa dla dobra mieszkańców Łomianek. (KWW Potrzeba Zmian)
e-mail:adam.salwowski@lomianki.pl

Ewa Sidorzak,
57 lat - W Burakowie mieszka od urodzenia. Jest ekonomistką, ukończyła Wyższą Szkołę Społeczno Ekonomiczną w Warszawie. Przez 20 lat pracowała na stanowisku głównej księgowej w Wojewódzkiej Komendzie OHP w Warszawie. Od roku jest na wcześniejszą emeryturze. Radna Rady Miasta i Gminy w kadencji 1994-1998, 1998-2002 i 2002-2006. W roku 2000 została członkiem Zarządu Miasta, a w ostatniej kadencji Rady była członkiem Komisji Technicznej oraz Klubu Radnych Niezależnych. (KWW PotrzebaZmian) - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskieje -
e-mail:ewa.sidorzak@lomianki.pl


Henryk Staniak,
58 lat - Mieszka w Sadowej od 32 lat, gdzie prowadził działalność gospodarczą w branży budowlanej. Był radnym Rady Miejskiej w kadencji1994-1998, 1998-2002 i 2002-2006, członkiem Komisji Technicznej i Klubu Radnych Niezależnych. (KWW Potrzeba Zmian)
e-mail:henryk.staniak@lomianki.pl

Krzysztof Marek Wawer,
49 lat - wykształcenie wyższe, mieszka w Dziekanowie Leśnym. Od 29 latpracuje jako leśniczy w Kampinoskim Parku Narodowym. W latach 2002-2006 był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Łomiankach oraz członkiemKomisji Budżetowej i Technicznej. (KWW Łomianki Razem)
e-mail:krzysztof.wawer@lomianki.pl

Marek Zielski,
36 lat - Od urodzenia mieszka w Łomiankach. Prowadzi prywatnądziałalność handlowo-usługową, od 2005 roku studiuje zarządzaniezasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Społeczno Ekonomicznej w Warszawie.Był radnym w kadencji 2002-2006, członkiem Komisji Społecznej i KlubuRadnych Niezależnych. (KWW Potrzeba Zmian) - Przewodniczący Rady Miejskiej
e-mail:marek.zielski@lomianki.pl

Metadane

Data publikacji : 03.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony