BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Aktualnie znajdujesz się na:

WGG.670.2.3.2020 o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia bądź uniemożliwienia korzystania z nieruchomości lub obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem

planów miejscowych oraz informację dotyczącą wydanych decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, do Biura Rady Miejskie

Metadane

Data publikacji : 06.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Kowalski Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry