BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Komisja Rewizyjna

Do zakresu Komisji należy między innymi:

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1)  legalności,
2)  gospodarności,
3)  rzetelności,
4)  celowości,
5)  zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2.  Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Marcin Jakub Kolwas - Przewodnicący

Eliasz Grubiński

Mateusz Krogulec

Tomasz Dąbrowski

Piotr Rusiecki


Termin Miejsce/Godzina Porządek posiedzenia/Protokół
     
12.06.2024 Inegracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach godz. 10:00

porządek posiedzenia

protokół

 

Metadane

Data publikacji : 05.06.2024
Data modyfikacji : 13.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Kalinowska
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Kowalska

Opcje strony

do góry