BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna działa w zakresie określonym Regulaminem Pracy Komisji Rewizyjnej co stanowi załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku.

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/statut-gminy/regulamin-pracy-komisji/405,Regulamin-pracy-komisji-rewizyjnej-rady-miejskiej.html

Do zakresu Komisji należy między innymi:

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1)  legalności,
2)  gospodarności,
3)  rzetelności,
4)  celowości,
5)  zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2.  Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1)    kompleksowe – obejmujące działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
2)    problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3)    sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Skład Komisji Rewizyjnej:
Janusz Skonieczny (przewodniczący),
Maciej Wroniewski,
Tomasz Henryk Dąbrowski,
Michał Naftyński,

Tomasz Dąbrowski

 


 


Termin Miejsce/godzina Porządek posiedzenia/
Protokół
05.04.2024 sala konferencyjna ICDS, godz. 15:00 oraz z użyciem środków porozumiewania się na odległość porządek posiedzenia
18.01.2024

w trybie zdalnym, godzina 17:00

Posiedzenie Komisji nie będzie streamingowane z uwagi na brak możliwości połączenia eSesji z nielicencjonowanym przez Urząd kontem Meet Google.

porządek posiedzenia
29.05.2023 sala konferencyjna ICDS, godz. 15:00

porządek posiedzenia

protokół

15.05.2023 sala konferencyjna ICDS, godz. 15:00

porządek posiedzenia

protokół

15.06.2022 w trybie zdalnym, w przerwie Sesji RM w dniu 15.06.2022 (godz.8:45) protokół
30.05.2022

w trybie zdalnym, godzina 16:00

https://zoom.us/j/96793673148?pwd=dWlsWTNxQWJ5ZWhyK2ZwNTFIUXJJUT09

porządek posiedzenia

protokół

21.04.2022

w trybie zdalnym, godzina 15:30 cz. III

https://zoom.us/j/91843941655?pwd=K3k4cml1UnZnUnBub2VKTkZZbVAydz09

porządek posiedzenia
19.04.2022

w trybie zdalnym, godzina 15:00 cz. II

https://zoom.us/j/96757796311?pwd=ZnlIdmtGcGpxaDhKeE9BMDdZTlphZz09

porządek posiedzenia
11.04.2022

w trybie zdalnym,godzina 17:00 cz. I

https://zoom.us/j/97248723610?pwd=MXhtOGlzWDFVUVNkWnVpK3FHWVZ1UT09

porządek posiedzenia
25.02.2022

w trybie zdalnym, godzina 16:00

https://zoom.us/j/93552936711?pwd=dWxRb21mRDgySEhIemg1UjlKWWx6dz09

porządek posiedzenia

Komisja nie odbyła się
z powodu braku kworum.

     
15.09.2021

zdalnie, godz. 16.00

https://zoom.us/j/96438923283?pwd=cHUwR0czb2h3THpPc2l2N0RHUkN6Zz09

porządek posiedzenia

24.06.2021 stacjonarnie, godz. 17.20

protokół

wniosek

opinia RIO ws wniosku

07.06.2021

zdalnie, godz. 16:00

https://zoom.us/j/99103505064?pwd=QUFUeDJhUXNpV0tIS05veGZIeTR6UT09

Porządek posiedzenia

protokół

wniosek

opinia RIO ws wniosku

16.03.2021 zdalnie, godz. 15.00

Porządek posiedzenia

protokół

14.01.2021

zdalnie, godz. 17:00

https://meet.google.com/pvv-huxp-cyq

Porządek posiedzenia

protokół

04.12.2020

 

zdalnie, godz.16.00

https://meet.google.com/cxw-tugh-uez

 

 

Porządek posiedzenia

Protokół

     

 

 

Metadane

Data publikacji : 13.01.2020
Data modyfikacji : 03.04.2024
Obowiązuje do : 31.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radny Janusz Skonieczny
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Mrowca

Opcje strony

do góry