BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Komisja Społeczna

Komisja Społeczna działa w zakresie kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, zdrowia, ochrony środowiska, współpracy z organami sołectw i osiedli, integracji i oświaty.

Skład Komisji Społecznej:
Marcin Etienne (przewodniczący),
Mariola Niecikowska,
Magdalena Cłapińska,
Agnieszka Zdunek,
Joanna Zabłocka-Łudzeń
 


Termin

Miejsce/godzina

Porządek obrad/
Protokół

     
     

W dniu 24 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej,
w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki” do roku 2036.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łomianki na rok szkolny 2020/2021.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Siewińskiej w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach  z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” działającego jako Lokalna Grupa Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, zmienionej Uchwałą Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 roku, następnie zmienionej Uchwałą Nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 maja 2015 roku.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

W dniu 13 lipca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Tematy posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 

W dniu 9 czerwca 2020 roku (wtorek) o godzinie 17:00 w Centrum Kultury w Łomiankach przy ul. Wiejskiej 12a odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Tematy posiedzenia:
         1. Lokale komunalne w Gminie Łomianki.

 

W dniu 4 czerwca 2020 roku (czwartek) o godzinie 16:30 w auli widowiskowej w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym, przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Tematy posiedzenia:
          1. Polityka społeczna dotycząca osób niepełnosprawnych w Gminie Łomianki.

 

W dniu 28 maja 2020 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w auli widowiskowej w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym, przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Tematy posiedzenia:
       1. Plany inwestycyjne oraz remontowe obiektów sportowych w Gminie.

W dniu 15 maja 2020 r. (piątek) o godzinie 16.00 w auli widowiskowej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Tematy posiedzenia:

  1. Sytuacja SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym w dobie walki z koronawirusem COVID-19.
  2. Ochrona KPN na okoliczność zagrożenia pożarowego.

 

W dniu 16 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 16.00 odbędzie się e-posiedzenie Komisji Społecznej.

Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesje Rady Miejskiej .
 

W dniu 25 lutego 2020 roku (wtorek) o godzinie 17:00 w sali widowiskowej w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym, przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 

W dniu 11 lutego 2020 roku (wtorek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Tematy posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 

 

W dniu 28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w sali B 0.06 (przy sali konferencyjnej), w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Temat posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 

W dniu 26 listopada 2019 roku (wtorek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym
przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Tematy posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

W dniu 22 października 2019 roku (wtorek) o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.


Tematy posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

W dniu 24 września 2019 roku (wtorek) o godzinie 17.00 w sali B 0.06 (przy sali konferencyjnej), w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

 

Tematy posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy bieżące.

 

W dniu 10 września 2019 roku (wtorek) o godzinie 19.00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Tematy posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach.

2. Sprawy różne.

 

W dniu 26 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

 

Tematy posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 

W dniu 6 sierpnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 16.00 w sali B 0.06 (przy sali konferencyjnej), w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

 

Porządek obrad:

1.  Głosowanie nad wnioskiem Komisji Społecznej o uchylenie uchwały Nr XIV/105/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 lipca 2019 roku.
 

Metadane

Data publikacji : 13.01.2020
Data modyfikacji : 24.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry