BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Komisja Techniczna

Komisja Techniczna działa w zakresie infrastruktury technicznej, budownictwa, inwestycji, działalności gospodarczej oraz geodezji.

Skład Komisji Technicznej:
Jerzy Serzysko (przewodniczący),
Krzysztof Wawer,
Tomasz Dąbrowski,
Janusz Skonieczny


Termin

Miejsce/godzina

Porządek obrad/
Protokół

     
     

W dniu 21 września 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi opaskowej ul. Kolejowej i drogi ul. Glinianki.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 240/2 z obrębu 0010 Łomianki Dolne na rzecz Gminy Łomianki.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których gmina jest zarządcą, na obszarze gminy Łomianki, Dz. U. Woj. Maz. z dn. 03.01.2020 r., poz. 36.
 6. Stan bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

W dniu 24 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 18:30 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, części działki ewidencyjnej nr 481/5 z obrębu 0022 Łomianki Miasto.
 3. Zamknięcie posiedzenia.

 

W dniu 13 lipca 2020 roku (poniedziałek) o godznie 18:00 w sali konferencyjnej w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym, przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej.

Porządek posiedzenia:
1 . Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 

W dniu 28 maja 2020 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w auli widowiskowej w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym, przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej.

Porządek posiedzenia:
1. Plany inwestycyjne oraz remontowe obiektów sportowych w Gminie.

 

W dniu 14 maja 2020 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej w formie zdalnej poprzez system e-Sesja.

Tematy posiedzenia:

1. Koncepcja zagospodarowania wód opadowych.

2. Udrożnienie Strugi Dziekanowskiej.

W dniu 7 kwietnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 18:00 odbędzie sie e-posiedzenie Komisji Technicznej.

Tematy posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
2. Sprawy różne.
 

W dniu 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej.

Tematy posiedzenia:
1. Inwestycje 2020.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 

W dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej.

Tematy posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

3. Zamknięcie obrad.

 

W dniu 20 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 17.00  w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej.

Temat posiedzenia:

1. Podsumowanie pracy KT w 2019 r.
2. Propozycje planu pracy KT w 2020 r.

3. Sprawy różne.
 

W dniu 29 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 18.00  w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej.

Temat posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2020.

W dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 18.00  w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej.


Tematy posiedzenia:

1. KMŁ - dziś i jutro.

2. Sprawy różne.

W dniu 28 października 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej.

Porządek obrad:

1. ZWiK - mechanizmy cenotwórcze i ich zgodność z zaleceniami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2. Sprawy różne.

W dniu 23 września 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej.

Porządek obrad:

1. Informacja o działalności ZWiK oraz mechanizmy cenotwórcze i ich zgodność z zaleceniami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2. Sprawy różne.

W dniu 12 września 2019 roku (czwartek) o godzinie 17.30 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej.

Porządek obrad:

1. Regulamin Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie.

2. Bieżące inwestycje.

3. Sprawy różne.

 

W dniu 26 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali B 0.06 (przy sali konferencyjnej), w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej.

 

Porządek obrad:

1. Analiza organizacji ruchu na odcinku ul. Warszawska ul. Kolejowa oraz na przyległych rondach.

W dniu 14 sierpnia 2019 roku (środa) o godzinie 17.00 w sali B 0.06 (przy sali konferencyjnej), w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej.

Porządek obrad:

 1. Cmentarz Komunalny i obowiązujący regulamin.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad.

W dniu 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przyul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej

 

Tematy posiedzenia:

1. Informacja o systemie GPSZOK globalnego odbioru nieczystości i odpadów w Łomiankach.

 

Metadane

Data publikacji : 13.01.2020
Data modyfikacji : 24.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kowalska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry