BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/rada-miejska/komisje/komisje-archiwum/31,Komisje-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-V-kadencja.html
2023-09-25, 05:43

Komisje Rady Miejskiej w Łomiankach - V kadencja

Komisje Rady Miejskiej w Łomiankach

Komisja Budżetowa:
Henryk Staniak (przewodniczący),
Ewa Sidorzak,
Adam Salwowski.

Informuję, że w dniu ... w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Temat posiedzenia:
1.    Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Komisja Społeczna:
Sylwia Maksim-Wójcicka (przewodnicząca),
Marian Leszczyński,
Katarzyna Kućkowska,

Sprawozdanie z pracy Komisji Społecznej RM w Łomiankach w 2007 r. (pdf) 

Informuję, że w dniu ... w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Temat posiedzenia:
1.    Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Uchwała Nr XX/131/08 w sprawie: Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Łomiankach  dot. Komisji Statutowej

Komisja Techniczna:
Piotr Iwaszko (przewodniczący),
Bogusław Orzechowski,
Tadeusz Krystecki,
Henryk Staniak,
Bogdan Kłódkiewicz,
Krzysztof Wawer,
Tomasz Rusinek.

Informuję, że w dniu ... w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej.

Temat posiedzenia:
1.    Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.


Komisja Rewizyjna:
Adam Salwowski (przewodniczący),
Tadeusz Krystecki,
Bogusław Orzechowski,
Henryk Staniak,
Krzysztof Wawer.

Plan pracy: Uchwała Nr XXII/144/08 (pdf)   
                
Informuję, że w dniu ... w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematy posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skarg.
2. Sprawy bieżące.     


Komisja do spraw Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego:

Tomasz Rusinek (przewodniczący),
Bogdan Kłódkiewicz,
Marian Porowski,
Piotr Rusiecki,
Adam Salwowski,
Henryk Staniak,
Krzysztof Wawer.

Informuję, że w dniu ... w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Temat posiedzenia:
Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego "Łomianki Centrum" oraz projektu uchwały
w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego "Sierakowska".

Metadane

Data publikacji : 23.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony