BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Komisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VI kadencja

Komisje Rady Miejskiej w Łomiankach


Komisja Budżetowa:

Maria Zalewska (przewodnicząca),
Renata Nawotka, 
Ewa Sidorzak.

Informuję, że w dniu 7 października 2014 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Temat posiedzenia:
 1. Omówienie projektów uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach.


Komisja Społeczna:

Sylwia Maksim-Wójcicka (przewodnicząca),
Renata Nawotka,
Marcin Etienne,
Kućkowska Katarzyna,
Paweł Nastula,
Kamil Kaczyński,
Jan Mazan,
Elżbieta Urszula Podolska,
Grzegorz Porowski,
Piotr Wolanin.


Informuję, że w dniu 6 października 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 16.30 w sali plastycznej Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach przy ul. Staszica 2 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Społecznej i Technicznej.
 1. Omówienie projektów uchwał na LXVI Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach.

Komisja Techniczna:
Grzegorz Porowski (przewodniczący),
Sławomira Laskowska,
Sylwia Maksim-Wójcicka,
Ewa Sidorzak,
Krzysztof Wawer,
Piotr Wolanin,
Tomasz Rusinek,
Jan Mazan,
Piotr Iwaszko,
Henryk Staniak.


Informuję, że w dniu 6 października 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 16.30 w sali plastycznej Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach przy ul. Staszica 2 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Technicznej i Społecznej.

 1. Omówienie projektów uchwał na LXVI Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach.


Komisja Rewizyjna:
Ewa Sidorzak (przewodnicząca),
Maria Zalewska,
Sławomira Stanisława Laskowska,
Wojciech Berger,
Marek Zielski.

Informuję, że w dniu 16 października 2014 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej.

Tematy posiedzenia:
 1. Sprawy bieżące.


Komisja do spraw Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego:
Tomasz Rusinek (przewodniczący),
Sławomira Laskowska,
Marcin Etienne,
Piotr Iwaszko,
Kamil Kaczyński,
Tadeusz Krystecki,
Elżbieta Urszula Podolska,
Krzysztof Wawer.


Informuję, że w dniu 8 października 2014 r. (środa) o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.


Tematy posiedzenia:

 1. Informacja na temat miejscowego planu zagospodarowania osiedla Łomianki-Prochownia w kontekście decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 2. Miejscowy plan zagospodarowania Łomianki-Chopina - informacja w sprawie geodezyjnych decyzji podziałowych.
 3. Omówienie propozycji uchwały na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.


Komisja Doraźna:

Jan Mazan (przewodniczący),
Katarzyna Kućkowska, 
Tadeusz Krystecki,
Tomasz Rusinek.


Informuję, że w dniu 27 maja 2014 r. (wtorek) o godzinie 17.00 (z możliwością przesunięcia godziny rozpoczęcia, jeżeli posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołanej na ten dzień na godz. 14.00 nie zostanie zakończone) w sali konferencyjnej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Doraźnej RM w Łomiankach.

Tematy posiedzenia:
 1. Statut - rozważenie kolejnych uwag prawnika
 2. Statuty Jednostek Pomocniczych - zakończenie prac, przygotowanie do publikacji
 3. Sprawy bieżące

Metadane

Data publikacji : 27.12.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry