BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/rada-miejska/komisje/komisje-archiwum/33,Komisje-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-VII-kadencja.html
2023-10-02, 15:51

Komisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja

Komisja Statutowa:
Maciej Wroniewski (przewodniczący),
Paweł Słupski – Kartaczowski,
Joanna Roszkowska,
Wanda Kuczera,
Bogumił Sikorski.

W dniu 28 marca 2018 roku (środa) o godzinie 15.15 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym, przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej.

Temat posiedzenia:
1.    Sprawy bieżące.

Komisja Budżetowa:
Maria Zalewska (przewodnicząca),
Adam Salwowski,
Krzysztof Wawer.

W dniu 11 października 2018 roku (czwartek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Temat posiedzenia:
1.    Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Komisja Społeczna:
Wanda Kuczera (przewodnicząca),
Piotr Bartoszewski,
Marcin Etienne,
Wanda Karaś,
Mariola Niecikowska,
Paweł Słupski-Kartaczowski,
Maciej Wroniewski.

W dniu 11 października 2018 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym, przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Tematy posiedzenia:
1.    Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
2.    Sprawy bieżące.

Komisja Techniczna:
Krzysztof Wawer (przewodniczący),
Piotr Bartoszewski,
Wojciech Berger,
Wiesław Bochenek,
Andrzej Graf.

W dniu 10 października 2018 roku (środa) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej.

Tematy posiedzenia:
1.    Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
2.    Sprawy bieżące.
3.    Wolne wnioski.

Komisja Rewizyjna:
1. Piotr Bartoszewski (przewodniczący)
2. Kuczera Wanda
3. Roszkowska Joanna
4. Terczyński Krzysztof
5. Żebrowska-Piotrak Małgorzata

W dniu 18 września 2018 roku (wtorek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym, przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Temat posiedzenia:
1.    Rozpatrzenie skarg.

Komisja do spraw Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego:
Joanna Roszkowska (przewodnicząca),
Andrzej Graf,
Ewa Krzyżowska,
Maciej Wroniewski.

W dniu 12 października 2018 roku (piątek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym, przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego.

Tematy posiedzenia:
1.    Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
2.    Wolne wnioski.
3.    Dyskusja.

Komisja Bezpieczeństwa:
Krzysztof Terczyński (przewodniczący),
Cezary Astrau,
Bogusław Pawłowski,
Bogumił Sikorski.

W dniu 25 września 2018 roku (wtorek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa.

Tematy posiedzenia:
- skrzyżowanie Brukowa/ S7,
- skrzyżowanie Wiślana/ Zachodnia,
- ul. Zachodnia,
- skrzyżowanie Rolnicza/ Paderewskiego,
- spowalniacze ul. Niegodzisza,
- oznakowania - znaki drogowe ciągów jezdnych, pieszych i pieszo jezdnych, ścieżki rowerowe,
- ul. Krzywa - słupy energetyczne i nowa skrzynka energetyczna

Metadane

Data publikacji : 09.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony