BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach w dniu 29 grudnia 2022 roku.

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej
w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały
nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku
 

z w o ł u j ę  n a d z w y c z a j n ą
 

LXIX Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 29 grudnia 2022 roku (czwartek),
o godz. 16:00 w trybie zdalnym - z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVIII / 519 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.
  3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Metadane

Data wytworzenia : 27.12.2022
Data publikacji : 27.12.2022
Data modyfikacji : 27.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Milanowska
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Kowalska

Opcje strony

do góry