BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

LXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach w dniu 17 stycznia 2023 roku.

                                      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
                      (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 5 ust. 2 w związku z § 6 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach
                                    stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały nr XXXIII/380/2017
                                                              Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku


 

 

                                               z w o ł u j ę  

 

                                 LXVIII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 21 grudnia 2022 roku (środa), o godz. 16.00
                                                      w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego
                                                             w Łomiankach ul. Staszica 2, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2023 -2030.
  3. Rozpatrzenie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2023.
  4. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
  5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
  6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Metadane

Data wytworzenia : 03.01.2023
Data publikacji : 03.01.2023
Data modyfikacji : 03.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach Maria Pszczółkowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kowalska
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Kowalska

Opcje strony

do góry