BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

LXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach w dniu 6 kwietnia 2023 roku

               

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej
w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały
nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku
 

z w o ł u j ę    n a d z w y c z a j n ą
 

LXXV Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 6 kwietnia 2023 roku (czwartek),
o godz. 08:00 w trybie zdalnym - z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2023 -2030.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2023.
  4. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                                                                                               Maria Pszczółkowska

                                                                                                                                                                                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach

 

Metadane

Data publikacji : 03.04.2023
Data modyfikacji : 04.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Milanowska
Osoba modyfikująca informację:
Agata Milanowska

Opcje strony

do góry