BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

II Sesja Radny Miejskiej w Łomiankach w dniu 27 maja 2024 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) § 32 ust. 2 i § 33 ust. 3 Statutu Gminy Łomianki stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVI/604/2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 października 2023 roku

z w o ł u j ę  

II Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 maja 2024 roku (poniedziałek), o godz. 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach przy ul. Staszica 2, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Łomianek Pana Tomasza Dąbrowskiego.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach, ustalenia przedmiotu działania, zadań i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego/j.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łomiankach, ustalenia przedmiotu działania, zadań i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego/j.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Łomiankach, ustalenia przedmiotu działania, zadań i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego/j.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Łomiankach, ustalenia przedmiotu działania, zadań i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego/j.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stałej Komisji Technicznej Rady Miejskiej w Łomiankach, ustalenia przedmiotu działania, zadań i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego/j.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Łomiankach, ustalenia przedmiotu działania, zadań i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego/j.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Łomiankach, ustalenia przedmiotu działania, zadań i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego/j.
 10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łomiankach, ustalenia przedmiotu działania, zadań i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego/j.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2024-2034.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2024.
 13. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Rady i Burmistrza z działalności między sesjami.
 14. Wnioski i zapytania mieszkańców.
 15. Wolne wnioski radnych.
 16. Zamknięcie obrad.

Marek ZIelski

                                                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach

 

Metadane

Data publikacji : 17.05.2024
Data modyfikacji : 28.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kowalska
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Kowalska

Opcje strony

do góry